Slik setter du deg økonomiske mål for 2020, og når dem!

Frihet designecologist-781651-unsplash

I mange år hadde jeg et trøblete forhold til mål og penger. Jeg skjønte for det første ikke hvordan jeg skulle sette et godt mål slik at jeg nådde det, og jeg skjønte ikke helt forskjellen mellom et mål og en intensjon. De var jo så like. Begge viste en retning, syns jeg... Jeg var helt blank på hvordan et mål kunne defineres, og derfor nådde jeg sjelden målene mine. Jeg greide ikke en gang å sette meg økonomiske mål som er utrolig konkret.  

Jeg har oppnådd mye bra syns jeg, men i starten av mitt liv så var jeg ikke så bevisst og målrettet. Jeg levde i en tåke og gikk i søvne. Jeg hadde noen lyse tanker som at jeg ville redde verden, men ikke hvordan. Helt til jeg tenkte at teater var en arena for verdens fred.  

Jeg ønsket å studere teater-regi i Melbourne, Australia. Det var et ønske, ikke et mål. Ønsket mitt ble oppfylt gjennom mentalt å fokusere på hva jeg ville. Jeg hadde ikke forent hjerte og hodet enda. Når utdanningen var endt satt jeg i løse luften fremdeles. Hva når? Hvor skal jeg? Hva kan jeg bruke dette til? Jeg satte opp flere forestillinger og jobbet i teatret i flere år, men min driv handlet om å skape nye historier, endre verden og finne kjernen til alt liv. 

Jeg var lenge målløs i forhold til hvordan jeg ville at livet mitt skulle bevege og utvikle seg. Resultatet ble alt og ingenting, kaos og rot rett og slett både økonomisk og ellers i livet. Når jeg skulle sette meg mål ble jeg forvirret og irritert, og ingen kunne fortelle meg hvordan jeg skulle sette et mål. 

Men for 7 år siden satt jeg meg et bevisst fokus på å dele mine erfaring og kunnskap rundt intuisjon og manifestasjon gjennom yoga, og i denne prosessen ble det å sette mål veldig klart for meg. Det var dette som skulle være avgjørende for å få et godt forhold til både mål og penger for meg. Jeg skrev en ny historie for meg selv og var i kontakt med kjernen til alt liv, essensen, samtidig som jeg nå hadde klare mål. Det ble en suksess. Gjennom yogaen greide jeg å forene hjertet og hodet. 

Du kan godt leve livet uten at du har satt deg noen mål, men da kan du ikke forvente deg at alle dine ønsker og lengsler skal oppfylles. Drømmene dine trenger en retning og en form. Det er her mål og intensjon kommer på sin plass. Intensjonen er ditt hvorfor. Det er energien som ligger til grunne for målene du setter deg. Intensjonen rommer dine verdier. Målene dine er veiskiltene langs veien, og de er målbare og konkret. Veiskilt viser ikke en edelig destinasjon. Veiskiltet viser bare hvor du er kommet, eller hvor du er.

Her er hvordan kan du sette deg som mål og oppnå økonomisk frihet i 2020.

Hva om din intensjon for 2020 er å være i forkant økonomisk fordi deg gir deg en mestringsfølelse og frihet. Frihet er en viktig verdi for deg. Du føler at det alltid er så mye stress rundt penger, regninger og sparing for deg. Du føler at du ikke har noe kontroll overhodet. Intensjonen din er å oppnå økonomisk frihet. Se på hvordan denne intensjonen kan deles inn i mål som gjør at du skaper den friheten du ønsker (først og fremst på innsiden). 

Intensjon for 2020 er å være i forkant økonomisk. 

  • Mål 1 år frem: 600 000 i inntekt

Definer med tall hva økonomisk frihet vil si for deg. Dersom du ikke har peiling på hvilke beløp som passer for deg så skaff deg en oversikt over hva som kommer inn og hva som går ut. Vet du ikke tallene dine så kan du heller ikke formulere klart hvor du vil. Altså hvis du ikke vet hvor du er så er det vanskelig å si noe mer om hvordan du skal komme deg videre. Kanskje setter du et beløp som er dobbelt av din inntekt i fjor på bakgrunn av oversikten du har skaffet deg. Det å tjene dobbelt så mye for deg vil være befriende. Oversikten vil gi deg det grunnlaget du trenger for å sette deg mindre mål. For å få en god oversikt over økonomien slik at du lettere kan definere dine mål så er et budsjett essensielt. Og det hjelper ikke å ha det i hodet, du må ta deg tid til å skrive budsjettet i et excel ark. 

  • Mål 9 måneder frem: Ha lært hvordan du kan få pengene du tiltrekker deg til å vokse. 

Når pengen begynner å komme inn i livet ditt er det avgjørende hvordan du forvalter dem, og sist men ikke minst hvordan du får pengene til å vokse. Hva kan du lære om investering og sparing. Har du satt deg noen sparemål? 

  • Mål 6 måneder frem: Ha oversikt over hvor pengene går og ha lært mer om hvordan du kan bruke penger på en bra måte. 

Hvordan du forvalter dine penger er helt avgjørende for å oppleve økonomisk frihet, fordi friheten du søker ligger ikke så mye i beløpet som det ligger i opplevelsen av å ha nok. Dersom du hele tiden sier til deg selv at du ikke har nok, stresser rundt økonomi så er det dette du skaper mer av. Når du lærer deg å bruke penger på en befriende måte så reflekterer det hvordan du bruker din energi og det handler om å vise respekt og takknemlighet for alt det som kommer inn i livet ditt. Hvordan handler du? Er det mye impulskjøp? Handler du mer mat enn du trenger? Kaster du mye mat? 

  • Mål 3 måneder frem: Få en full oversikt over hvor pengene går gjennom å lage et budsjett basert på fjorårets tall. 

Når du får oversikt så tar du over kontrollen på din økonomi. For å leve som om det allerede har skjedd så trenger du å føle at du har kontroll. Bekymringer og frykt er gjerne følelser som kommer i kjølevannet av at du ikke har kontroll enten fordi du ikke gidder, eller fordi du tror du ikke kan. For å oppnå økonomisk frihet så må du endre det som ikke fungerer. 

  • Mål 1 måned frem: Finne ressurser som kan vise deg hvordan du kan tenke nytt rundt økonomi. 

Økonomisk frihet er først og fremst en følelse som du skaper på innsiden av deg. Vit at du tiltrekker deg det du vibrerer, og følelsene dine forteller deg om du vibrer på en høy eller lav frekvens. Lave frekvenser er gjerne bekymringer og frykt, mens høye frekvenser er takknemlighet, glede og frihet. Bli bevisst på hvordan du snakker og tenker rundt penger. Ta bevisst valg om å tenke oppbyggende rundt din økonomi. 

  • Mål 1 uke frem i tid: Finne en meditasjon som kan støtte deg i prosessen med å oppnå økonomisk frihet slik at du også jobber med trossystemene dine rundt penger og frihet. Skriv en dagbok og gjerne gjennom hele året, bruk tid hver uke på å utforske nye måter å tenke på og nye perspektiver i forhold til din økonomi. 

Dine mål er avhengig av hva som er ditt utgangspunkt, og det er viktig at målet ditt er noe du kan tro på. Dersom 600 000 høres for mye ut for deg sett beløpet ned, men la det være høyere enn det du har idag. Dersom du syns 600 000 er for lavt så sett et høyere må, men husk du MÅ tro på det. 

Gapet mellom hvor du er nå og til dit du vil kan ikke være for stort. I julen så jeg et program om kunstsamlere, og de kjøpte enkelt malerier for 35 000 millioner dollar. For meg er det et beløp helt utenfor min begripelse, og jeg tror derfor ikke at jeg selv kan oppnå det, og dersom jeg setter meg det som mål vil jeg skape min egen fiasko. Jeg kommer fra en familie som alltid hadde pengemangel og derfor adopterte jeg familiens pengemønster. Kanskje en dag vil den muligheten være virkelig for meg - å kunne kjøpe kunst for flere tusen millioner dollars... men det er faktisk ikke noe jeg drømmer om og det er derfor et urelevant mål. 

Husk å hele tiden sjekke inn med deg selv om du er i resonans med hva du innerst inne kan tro på. Juster underveis og ha tillit til at intensjonen din vil se dagens lys med pleie og tålmodighet.

0 kommentarer

Det er ingen kommentarer ennå. Bli den første til å legge igjen en kommentar!

Legg igjen en kommentar