Lill Legård / Kundalini Yoga

Hei du - så hyggelig at du er innom siden min!

Jeg er Kundalini Yoga Lærer og Spirituell Veileder og driver et online community, Lev intuitivt©, for kvinner som deg, som ønsker å utvikle seg spirituelt. Kvinner som sliter med angst, indre uro og sinne som vil lære seg hvordan de kan ta i bruk spirituelle prinsipper for å ha det bra, leve ut drømmene sine, skape harmoni og glede i relasjoner og finne sin livsvei. 

Jeg har praktiserte og undervist i Kundalini Yoga siden 2003. Dette er yogaformen som har transformert mitt liv:

For 30 år siden var jeg en "jaget" kvinne som var helt grenseløs og veldig sårbar for påvirkning fra negative mennesker. Jeg var rastløs og redd. Utad var jeg arrogant og aggressiv. Venner kom og gikk. Jobber kom og gikk. Kjærester kom og gikk. Økonomisk levde jeg fra hånd til munn med ett tonn av bekymringer. Angst, sinne, forvirring og frustrasjon var følelser som styrte dagen min. Jeg var med-avhengig og visste det ikke selv. 

Kundalini Yoga, tradisjonell terapi og mange selvransakende år har fått meg dit jeg er i dag. I dag lever jeg ut drømmene min som er å leve av å  undervise Kundalini Yoga, og veilede kvinner som søker å utvikle seg spirituelt gjennom meditasjon og spirituelle prinsipper for å få indre ro, klarhet og harmoniske relasjoner. I dag er jeg mykere til sinns, gladere og alt er mer stabilt; økonomi, jobb, venner og hjem. 

Jeg har landet og det vet jeg at jeg kan hjelpe deg med også. 

Jeg brenner for å hjelpe til å transformere generasjosntraumer, til å lede deg ut av angst, forvirring, frustrasjon og sinne og støtte deg i din spirituelle utvikling!


DETTE ER MIN BAKGRUNN:
  • M.Ed. (Master in Education med fagene teater, psykologi og urfolkskultur)
  • Internasjonalt sertifisert Kundalini Yoga Lærer (level 1&2)
  • Sertifisert Psykologisk Spirituell Veileder Soulciete (Dr Erin)
  • Gründer av Lev intuitivt©MDLP (online portal)
  • Gründer av Lev intuitivt© Spirituell veiledning
  • Sat Nam Rasayan Healer
  • Reiki Healer
  • Teaterregissør

FAQ

Her er noen spørsmål vi ofte får:

Hva vil det si å leve intuitivt?

Å leve intuitivt handler om å leve det livet som skaper mest ro, glede og tilfredsstillelse for deg. Det handler om å leve autentisk og leve det som er sant for deg. Å leve intuitivt er en individuell prosess og det krever dedikasjon. 

Hva er manifestasjon?

Å manifestere er en prosess hvor du får en ide, tanke, lengsel eller drøm om noe og hvor det til slutt blir til en fysisk uttrykk. Si du ønsker deg en trygg økonomi. Gjennom å jobbe både praktisk, mentalt og åndelig så vil den dagen komme da du opplever både økonomisk frihet og trygghet. Det kan være andre ting som nytt hus, ny jobb, nye venner, nye muligheter, ny bil... Alt du kan tenke kan du også manifestere. Å ha en sterk og krystallklar intuisjons er grunnleggende for å raskere manifestere det du drømmer og lengter etter. 

Hvordan kan jeg stole mer på intuisjonen?

Gjennom en daglig praksis, og daglig å trene på intuisjonen så vil du få mer kjennskap til dine egne intuitive prosesser, og hvordan intuisjonen snakker med deg. Når du er kjent med hvordan intuisjonen snakker til deg, om det er gjennom tanker, følelser, drømmer, visjoner eller andre kanaler, så er det lett å stole på intuisjonen. Da er det lett å skille intuisjon fra frykt. 

Hvorfor bruker du Kundalini Yoga så mye?

Kundalini Yoga er en teknologi som dekker ALLE områdene i livet; ditt mentale liv, kosthold, verdier og din relasjon til andre og verden. Gjennom å bruke Kundalini Yoga som teknikk og teknologi oppnår du mye raskere gode resultater, og kan raskere erfare det å leve intuitivt. 

Er Kundalini Yoga en religion?

I Kundalini Yoga bruker vi mye mantraer som er fra mantraspråket Gurmukhi. Mange assosierer dette med religions utøvelse. Det er det ikke. Kundalini Yoga er en åndelig praksis. Det som er forskjellen mellom religion og åndelig praksis er at i religion forholder mennesket seg til religiøse dogmer og det finns en mellom-mann mellom gud og mennesket. I en åndelig praksis er du selv en del av skaperkraften - den er i deg og rundt deg. Det finns ingen mellom-mann som tolker for deg. 

Er alle intuitive?

Alle har intuisjon, men ikke alle tør å stole på sin intuisjon. Alle har erfart intuitive hendelser, som når du møter en person og får en vag følelse av denne personen ikke er til å stole på. Selv om du får et varsel så ignorerer du det og det og sier jag til samarbeidet selv om du har en dårlig magefølelse på det.