Er spirituell veiledning for deg? 

Lev intuitivt© Spirituell veiledning er et unikt program hvor du steg for steg blir veiledet til å transformere generasjonstraumer, gamle emosjonelle sår og inngrodde tankemønster, slik at du leve din livsmisjon. 

Mange tenker at spirituell veiledning handler om at noen skal fortelle deg om din fremtid og hvordan den blir, men det er å gi fra seg kraften. 

Spirituell veiledning handler om at du får hjelp til å vikle deg ut av fastlåste automatiserte mønster som hindrer deg i å leve livet ditt fullt ut. Det handler om å stå i din egen kraft og leve intuitivt. Spirituell Veiledning hjelper deg til å ta tilbake kraften din, rett og slett. Forstå hvordan du er skaperen av ditt eget liv og finne din sannhet. Samtalene med meg vil transformere hvordan du samhandler i alle forholdene dine i livet, og særlig i forholdet til deg selv. Når alt dette er transformert så sitter du igjen med din livsmisjon. 

Jeg kan ikke gi deg svarene, men jeg kan hjelpe deg til å finne svarene i deg selv. 

Hensikten er at du skal stå stødig og kraftig i deg selv. Du er mesteren i ditt eget liv, du er skaperen av ditt eget liv. 

Gjennom spirituell veiledning lærer du: 

 • hva som er rotårsaken til de energitappende forholdene i livet ditt, angsten, sinne, ensomheten og forvirringen. 
 • å transformere traumer (gamle emosjonelle sår) fra barndom som lager selvsaboterende mønster i dag
 • hvordan du skaper deg et nytt liv og hvordan de universelle lovene spiller inn. 
 • å stole på din egen intuisjon slik at du blir veiledet av din høyere bevissthet i stedet for av hva du tror andre syns er rett for deg. 
 • å stå i ubehag, møte skyggesidene dine sånn at du får kontakt med følelsene dine i stedet for å undertrykke dem. 

Første steg er å forstå hvordan generasjonstraumene styrer livet ditt. Det neste steget som trengs for å skape ny vaner og nye måter å være i relasjoner på, er å handle og integrere det nye du lærer.

Du lærer deg selv å kjenne på et dypt sjeleplan. Du lærer om dine behov, verdier og hvordan gi uttrykk for dem. Det kan bety at du må lære deg å si "nei" og fremdeles vite at du er en snill og grei person. Jo mer du lærer om deg selv og generasjonstraumer, jo bedre blir du på å takle utfordringer og problemer i hverdagen og forholdene du er i. 

Du finner frihet, en dyp mening med livet, kjærlighet og indre ro gjennom denne prosessen. 

Å åpne deg for veiledning og informasjon om generasjonstraumer hjelper deg til å leve et sunnere og rikere liv. Det som er din livsoppgave blir klart for deg, og du har kraften, visdommen og stødighet til å realisere din livsoppgave. 

 Få hjelp og veiledning for å transformere livet ditt ved hjelp av Kundalini Yoga og Spirituell Veiledning slik at du:

 • skaper mer harmoniske og sunn samhandling i forhold
 • finner din livsvei
 • finner mer mening med livet
 • finner din sannhet
 • får mer energi og livsglede
 • åpner opp for nye muligheter i jobb, kjærlighet og økonomi
 • skaper harmoniske og trygge relasjoner

Bærer du på en generasjonstraumer?

Stagnasjon, frykten for å være synlig, frykten for å ikke greie ansvaret og gjennomføre egne visjoner.... Det er generasjonstraumer! 

Også angst, sinne, ensomhet, frustrasjon og problemer i nære forhold er et godt tegn på at du sliter med generasjonstraumer. Dette påvirker ditt livsvirke. 

I alle relasjoner, særlig familie, hvor du føler at du ikke får plass, blir sett eller hørt og du tilpasser deg så handler det om generasjonstraumer. 

Det er en måte å håndtere livet og følelser på som går i arv fra generasjon til generasjon. Det betyr at du på en måte er født med det, og at du formes gjennom oppveksten til å bli håndtere livet og forhold på en dysfunksjonell måte. Det er så integrert i den du er at det er vanskelig å se det. Jeg kaller det også for følelsesarven. 

Generasjonstraumer er brakt videre av din mor og din far. Det er emosjonelle mønster som går i arv fra generasjon til generasjon og som gjør at de er vanskelig å se, men lett å gjenkjenne når du lærer deg hva som er symptomene.

Generasjonstraumer gjør det vanskelig for deg å ha sunne og gjensidige relasjoner med både venner, familie og i jobbsammenheng. Det er gjennom betingede handlinger og følelser at disse mønstrene lever og skaper angst, sinne, frustrasjon og utrygghet i forhold. 

 

Generasjonstraumer er også kalt forholds-avhengighet fordi kvinner (og menn) med generasjonstraumer ofte har forhold som er ensidig, emosjonelt ødeleggende og/eller er utsatt for misbruk. Generasjonstraumer er en lært måte å leve på som skapes gjennom å observere foreldre som har samme adferd. 

Hvis du kan si ja til de fleste spørsmålene her så har du også destruktive og selv-saboterende mønster. 

 1. Holder du deg unna diskusjoner?
 2. Er du alltid bekymret for hva andre tenker om deg?
 3. Har du noen gang levd sammen med noen som har hatt et alkohol eller rus problem?
 4. Har du noen gang levd med noen som har vært nedsettende mot deg?
 5. Er andres mening viktigere enn din egen mening?
 6. Er det vanskelig for deg å tilpasse seg endringer hjemme eller på jobb?
 7. Føler du deg avvist når din partner er sammen med sine venner?
 8. Tviler du på muligheten til å bli den du ønsker å være?
 9. Er det ukomfortabelt for deg å uttrykke dine sanne følelser for andre?
 10. Har du følt at du ikke strekker til?
 11. Føler du deg som en dårlig person om du har gjort en feil?
 12. Tror du at dine nære og kjære ikke kan greie seg uten deg?
 13. Skulle du noen ganger ønske at du hadde hjelp til å få ting gjort?
 14. Er det vanskelig for deg å snakke med personer som har autoritet, som sjefen, politiet eller andre du tenker har mer status enn deg?
 15. Er du forvirret over hvem du er og hvor du skal i livet ditt?
 16. Er det vanskelig for deg å si nei når noen spør deg om hjelp?
 17. Er det vanskelig for deg å ta imot komplimenter og/eller gaver?
 18. Blir du flau om partneren din eller barnet ditt gjør en feil?
 19. Er det vanskelig for deg å spørre om hjelp?
 20. Har du så mange forskjellige ting på gang samtidig at du ikke greier å få gjort noen av dem?

Hvis du kjenner deg igjen i noen av disse symptomene, og føler deg utilfreds med deg selv og dine forhold så bærer du på generasjonstraumer. Du lever et begrenset liv ofte med angst, sinne og frustrasjon som daglige følelser. 

Du kan endre dette og leve et gladere og rikere liv med ro på innsiden. 

Bryt med arven og skap en ny fremtid! 

Hvordan foregår Spirituell Veiledning?

En Spirituell veileder følger de samme prinsippene som tradisjonell coaching, med målsetting, jobbe med mentale og energetiske blokkeringer og bevisstgjøring av vaner og inngrodde tankemønster.

I tillegg så vil en Spirituell veileder ta deg inn i dine dypeste deler, hjelpe deg til å få kontakt med og kontroll på egne følelser og tanker. Du kommer mer i kontakt med den spirituelle delen av deg, styrker intuisjonen, får ro på innsiden og et klart sinn.

En Spirituell veiledning jobber utifra prinsippet om at du er et åndelig vesen som gjør deg menneskelige erfaringer, ikke et menneske som gjør seg åndelige erfaringer.  

Spirituell Veiledning er nøkkelen til et sunnere, gladere og rikere liv. Få hjelp til å transformere generasjonstraumer sånn at du lever den beste versjonen av deg selv og finner din livsoppgave og kan leve den ut.

Dette er også for deg som:

 • søker kjærlighet, trenger vekst i økonomien, usikker på hvilke utdanning du skal ta, stagnert i karriere, sliter i nære relasjoner. 
 • trenger å bygge selvtillit,  skape og lære mer om selv-kjærlighet, vekke din kreativitet, finne din livsvei, fordype deg på din spirituelle reise, tydeliggjøre dine grenser og bli god på grensesetting  
 • mestre de universelle lovene
 • transformere traumer   
 • trenger hjelp til å komme videre etter en livskrise som skilsmisse, mistet jobben, sykdom eller at du har mistet noen. 
 • ønsker å få hjelp til å starte og opprettholde en daglig meditasjonspraksis

Alt etter hva som er ditt behov og ditt utgangspunkt så vil kunnskapen og erfaringen Lill sitter med være tilgjengelig for deg under veiledningen. 

Struktur:  

1 x 90 minutter kartleggingstime

6 x 60 min Spirituell veiledning (evt 12 x 60 min Spirituell veiledning)

Vi møtes en gang i uken over 6 uker. 

Du får et eget meditasjons program som du gjør i 40 dager. 

Mellom timene sender du en epost i uken for oppdatering på hvor du er i prosessen

Lill er sertifisert New Thought Psykologis Spirituell Veileder og bruker e4-Trauma metoden, spirituelle teknikker fra Kundalini Yoga og Elemental Yoga Terapi. 

Tilnærmingen er spirituell og sammen ser vi på hvordan kraftfulle prosesser, meditasjoner og enkle effektive oppgaver kan gi deg de transformasjoene du trenger for å leve som din beste versjon. Du vil få tips om gode pusteteknikker og medisinske meditasjoner som vil gi deg den støtten du trenger i din prosess. 

Følg Lill på Instagram for inspirasjon og spirituelle tips