Kraften i å ha et hverdagsritual!

Lev intuitivt Blogg stort bilde ritual

Ringeklokka ringer….. en gang….. to ganger….. tre ganger….. åååååh! Det er så varmt og godt under dyna. Ute regner og blåser det. Fuglene kvitterer og jobber iherdig for å finne mat og gjøre sin hverdagslige nytte. Trenger virkelig dagen meg?

Svaret er: “Ja, dagen trenger meg, og jeg trenger dagen.”

Vår hensikt med å inkarnere til denne jorden er å ekspandere, vokse, utvikle oss fysisk, psykisk, mentalt og åndelig. I tidens løp har vi vært vitne til en ekstraordinær utvikling i blant annet hvordan mennesker relaterer til hverandre, hva vi spiser, teknologi, hvor og hvordan vi bor. Det som påvirker vekst er kraften som ligger i å gjenta, kraften i å skape et hverdags-ritual. 

Jeg husker hvor overrasket jeg ble da jeg for første gang jeg ble oppmerksom på at barneoppdragelse ble introdusert først på 1500-tallet. Før denne tid var barn små voksne. Det var forventet at de skulle jobbe like hardt og like lenge som voksne. De skulle ta samme ansvar for familien som far og mor. Etterhvert begynte samtiden å forstå at barn trengte rom for å vokse, og nye sannheter ble introdusert gjennom hverdags-ritualene.

I min tid som barn var en del av barneoppdragelsen at barn skulle være usynlig. Jeg husker spesielt en gang; Mamma hadde fått seg ny kjæreste og vi var invitert på besøk til hans foreldre. Mamma gjentok instruksene for hvordan jeg skulle oppføre meg på besøk;  Jeg måtte sitte stille, ikke si noe, ikke ta siste kakestykke på fatet, si takk og være høflig. Jeg kunne mene ikke noe om noe for da var jeg uhøflig. Siden jeg alltid fulgt instruksene i frykt for konsekvensen om jeg ikke gjorde det, så fikk mamma alltid høre at jeg var så veloppdragen og at hun hadde så god kustus på meg.

I dag er det noe helt annet. Barn blir tatt på alvor og det å slå et barn i dag er UHØRT. I min tid kunne jeg godt få en ørefik og noen timer husarrest om jeg ikke hadde fulgt mammas instrukser. Poenget mitt er at tidene forandrer på hvordan vi forholder oss til ulike aspekter av livet, og godt er det.

Ekspansjon skjer når vi utvider vår forståelse for hvem vi i sannhet er. Barneoppragelse er et godt eksempel. Vi ser og vet at barneoppdragelse har endret seg og er i stadig endring. Gamle måter å oppdra på meisles bort til fordel for nye. 

Vi leter alle etter et sted i oss selv hvor livet føles bra, morsomt og tilfredsstillende. Dette driver oss til endring, til ekspansjon i vår bevissthet om oss selv og den verden vi er en del av.

Endring og ekspansjon krever mot, styrke og tillit. For mange er det “trygge” gode gamle greit nok. Endring er ubehagelig, vanskelig og det skaper mye redsel. Det er her kraften av av hverdagsritualene kommer inn. Ritualer forsterker et mønster vi ønsker og meisler bort mønster vi ikke ønsker gjennom at du fokuserer på det du vil ha, og gjentar det du ønsker mer av i livet ditt. Gjentagende handling, gjentagende affirmasjoner og gjentagende instrukser skaper endring over tid.

For meg så var dette snill-pike-syndromet veldig godt forankret, og har skapt mange frustrerende og irriterende situasjoner i mitt voksne liv. En av dem er følelsen av å ikke bli hørt, sett eller tatt på alvor. Det er jo ikke så rart når det var programmeringen jeg fikk som barn, når jeg som barn ble oppdratt til å være usynlig.

Gjennom ritualer så endret dette seg. Jeg har en daglig åndelig praksis hvor yoga, meditasjon, bønn og dagbokskriving  er blitt bærebjelkene i min hverdag. Gjennom å meditere, be, gjøre yoga og skrive i dagboken hver dag så vokser det frem en bevissthet som løfter meg videre. Det er en ny bevissthet som som gir meg følelsen av glede, tilfredshet og kontroll over mitt eget liv. Jeg velger hvilke vei livet mitt skal ta, ikke min mor eller min far, eller noen andre for den sakens skyld.

Kraften av hverdagsritualet er som elven som meisler steinene som ligger i leiet. Du ser ikke at steinene forandrer seg med en gang, men om du kommer tilbake til samme sted året etter så vil du se at noen steiner har blitt mykere, mindre eller har flyttet på seg. 

Kraften av hverdagsritualet, de gjentagende handlinger som bekrefter den nye tilstanden du ønsker å være i. Oppdragelsen, de gjentagende instruksene, som du bærer med deg fra du var liten kan endres gjennom å skape nye ritualer.

Har du et hverdagsritual? Legg igjen en kommentar under denne blogg posten! 

0 kommentarer

Det er ingen kommentarer ennå. Bli den første til å legge igjen en kommentar!

Legg igjen en kommentar