Penger har vært min største spirituelle lærermester!

Spirituell veiledning Kundalini Yoga Traumer Livsmisjon Meditasjon Mening med livet

For noen hundre år tilbake så var det å avgi fattigdomsløfte en stor dyd. Det var høyt verdsatt og du ble høyt respektert. Det var høyverdige karaktertrekk når du var usynlig slik at du kunne gå ubemerket og være en del av flokken. Du ble høyt respektert dersom du levde asketisk og ikke viste tegn til å ønske deg noe mer enn en halmseng og havresuppen du fikk hver dag. Dette var å være et sant åndelig vesen. Det var spiritualitet på sitt aller mest verdige. 

Det kunne ikke vært lenger fra sannheten. Dette er verdier fra en svunnen tid som enda henger fast i vårt kollektive psyke. Om du er såkalt åndelig så er ikke det ensbetydende med at du skal leve trangt økonomisk. Til enhver tid begrenses vi av hvilke tankemønster som er etablerte sannheter i samfunnet vårt.  

Jeg er sikker på at dette provoserer veldig mange å si at penger kan lære deg mer om spiritualitet enn hva en nonne eller prest kan. I dag lever vi fremdeles etter disse prinsippene som gjaldt for mange hundre år siden, og jeg må si at DET provoserer meg. Vi snakker om å fjerne verdens fattigdom og gjøre levevilkårene globalt mer verdig for de som lever i slum og under fattigdomsgrensen, men hvordan i all verden skal vi kunne gjøre det om vi går rundt og er usynlig, lever asketisk og alt vi har å dele er en halmseng og havresuppe? Er du da et sant åndelig vesen, er dette å være spirituell? 

Det er klart at du kan dele halmsengen og havresuppen din med en venn. Du kan gjøre mye uten penger også, men poenget er at det ikke handler om penger i seg selv. 

Så sent som i fjor sommer var jeg i et kloster på Tautra. Et utrolig vakkert sted og stillheten var berusende deilig. De messer 4-5 ganger om dagen og det er mye sang. I en av sangene ble det beskrevet og løftet frem at alle hadde tatt fattigdomsløfte og det fikk meg til å undres. Er dette i sannhet å være spirituell, å avgi løfte om å være fattig? Er det et viktig kriteriet for å kunne si at du har et sant forhold til skaperkraften? 

Det er ikke noe i veien for at noen mennesker velger å leve i kloster, leve asketisk eller nøkternt. Så lenge det er et personlig valg så er det supert, men det som provoserer meg er når disse holdningene skal gjelde alle. Det stemmer ikke. Verden er i bevegelse, den er i utvikling. 

Vi er alle fragmenter av en større helhet og vi har alle ulike strenger å spille på. Det vil si at det som gjelder for meg gjelder nødvendigvis ikke for deg. Er det grådig å ville ha mer? Skal det være strevsomt å spise sunt? Er du et slemt mennesker fordi du er fri til å leve i tråd med det som gjør deg glad og fornøyd? 

Jeg tror ikke det. Det er grådig å ville ha mer når mer handler om å bygge oppunder eget ego. Det er ikke grådighet å ønske seg mer når mer inkluderer fellesskapet. Dette er det som i stor grad skiller hvordan menn og kvinner forholder seg til penger. I enkelhet handler det for menn om makt og for kvinner handler det om å bygge gode fellesskap. Jeg vet at det finns menn der ute som også tenker på fellesskapet, men generelt sett så er det sånn idag. 

Du kan lære mer om livet av penger enn av hva faren din kan lære deg om livet. Alle disse mange hundreårige holdningene er hva som holder deg tilbake fra å være i flyt. Kanskje du vokste opp med at: ”Nå må du spise maten din. Tenk på alle de sultne barna i Afrika.” Eller: “Penger vokser ikke på trær.”, “Det har vi ikke råd til.”, “Ikke ta siste kakestykket.” Kanskje var disse begrensende holdningene en del av din barndom, men nå er en annen tid. Nå kan du ta et nytt valg og endre dine holdninger. 

Saken er den at alt dette er “bare” HOLDNINGER. Universet vil at du skal ha alle de pengene du trenger for å leve ditt liv, for å inspirere andre, for å være glad, le og følge dine drømmer. Penger er en energi som gjenspeiler hva du føler deg og hvordan du forvalter din energi. Penger skiller ikke mellom om du er en god person eller en person som gjør andre vondt. Penger kommer til den som føler seg verdifull, inspirert og som gjør krav på dem. 

Tenk deg hvor mye fint du kan gjøre med penger; hjelpe andre, betale skolegang for jenter i land hvor undertrykking enda er en daglig erfaring for dem. Du kan også gjøre mye fin for deg selv. Det er ikke noe som er bedre enn noe annet. Det er kun din fortolkning av det som gjøre noe bedre enn noe annet. 

Det handler om hvordan din sjel kan få oppleve størst mulig frihet, glede og godhet slik at du kan bistå andre med deres transformasjoner. Det å fornekte deg selv overflod og pengeflyt er å fornekte andre det samme.  

Å gjøre slutt på verdens fattigdom handler om å lære nye holdninger til penger slik at vi kan se langsiktige resultater mens vi server de kortsiktige nødvendighetene. Dersom du strever så vinner ingen. Pengemangel og pengebekymring avler mer pengemangel og pengebekymring så hvordan kan du snu på det? Du kan se på hva ditt forhold til penger kan lære deg om deg selv og livet ditt.   

For meg så har penger kan lært meg masse om takknemlighet, det har lære meg mye om hvordan jeg bruker min energi, hvordan jeg forvalter mine ressurser som mat, vann og strøm. Penger har lært meg  å sette pris på meg selvsette gode grenser og penger lærer har lært meg hva frihet og glede er for meg. For meg er penger et forstørrelsesglass på hvordan jeg forholder deg til verden og til meg selv. Det er et forstørrelsesglass på hvordan jeg føler meg. 

Dette er i sannhet spirituelt fordi det handler om hvordan din sjel får gitt uttrykk for hvem den er og ekspandere gjennom din fysiske kropp her og nå. Det er  uendelig mye mer enn hva min far har lært meg om livet. 

Vil du lære mer om hvordan du kan ta læring av ditt forhold til penger?

Jeg vil veldig gjerne høre hva du tenker om dette! Legg igjen en kommentar. Ditt engasjement skaper bevissthet, og bevissthet er nøkkelen til din sjels frihet. 

2 kommentarer

Karin
 

Jeg har en del å lære om å ta imot og akseptere at jeg trenger å ta betalt for mine tjenester. Å ta imot:-)

Les mer...
Les mindre
  Avbryt
Mona Berg
 

Jag känner tacksamhet med de pengar jag får

Les mer...
Les mindre
  Avbryt

Legg igjen en kommentar